Drakenstein - Home  
 
Paarl, Western Cape, Republic of South Africa.  
 
You are here:
 
 
Skip navigation links
Residents
Report Something
Administration
Governance
Contact Us
Report Something
Drakenstein Zoning Scheme Phase 2 Research Report
Newsletters 2017
 
Customer Care Survey 

 

Customer Satisfaction Survey.

Drakenstein Municipality remains committed to the rendering of quality services to all its residents and strives to continuously improve. In order to assess the current levels of service delivery, Drakenstein Municipality undertakes an annual customer satisfaction survey in order to determine which services are being performed at satisfactory levels and also those where we are under performing.

The results of the survey greatly depends on broad and representative participation, hence residents are requested to partake in the survey.

This year’s survey is now ready and residents are once again called upon to complete the survey. It should not take longer than 10 minutes to complete.

The survey can be completed in the language of your choice by typing one of the links below into
your computer’s web browser or visit www.drakenstein.gov.za and follow the link to the survey.

Eng
www.surveymonkey.com/r/Engl2017


Kliëntetevredenheidsopname 2017

Drakenstein Munisipaliteit bly daartoe verbind om kwaliteit dienste aan alle inwoners te lewer en poog om voortdurend daarop te verbeter. Ten einde huidige vlakke van dienslewering te evalueer, onderneem die Munisipaliteit jaarliks ‘n algemene kliëntetevredenheidsopname ten einde vas te stel in watter dienste ons na wense presteer en by watter dienste verbetering nodig is. Die resultate van die opname is grootliks afhanklik
van breë en verteenwoordigende deelname en daarom word n beroep op alle inwoners gedoen om hieraan
deel te neem.

Vanjaar se opname is nou gereed en inwoners word weereens vriendelik versoek om die opname te voltooi. Die opname sal u nie langer as 10 minute neem om te voltooi nie en is geheel en al anoniem.

U kan die opname voltooi in die taal van u keuse en vir hierdie doel is daar drie vraelyste. U kan een van die onderstaande skakels in u webblaaier intik of gaan na die munisipale webblad www.drakenstein.gov.za
en klik op die skakel aan die regterkant van die blad.

Afr
https://www.surveymonkey.com/r/Afr2017

 

isiXhosa Survey
https://www.surveymonkey.com/r/isiXhosa2017