Drakenstein Facebook Page
Instagram Page
NOTICE OF TEMPORARY DISCONNECTION OF POWER
NOTICE OF DISCONNECTION OF POWER FOR 04 FEBRUARY 2021 - KLEINE PARYS 2 ONTWIKKELING CAROLINA PAD - Ward 28
2021/01/27

​Enquiries:              LEON LAING

Contact number:   021 807 7746

Reference:            NOTICE OF TEMPORARY DISCONNECTION OF POWER

Date:                     25 January 2021

 

Dear Customer

The following areas KLEINE PARYS 2 DEVELOPMENT, VREDERUST, HAMLIN HOUSE AND KLEINE PARYS WORKERS HOUSES (WARD 28) will be affected by a power disruption.  You are hereby notified in terms of the standard Electricity Supply B-Law, that the electricity supply to your premises will be disconnected in order to carry out the necessary modifications and/or maintenance work to the electrical network.

Kindly note that the electricity supply may at any time during the above period be reconnected. The installation must therefore be considered live at all times.

DAY:   THURSDAY                              DATE:   04 FEBRUARY 2021                    FROM:   09:00 TILL 17:00

Should it, due to circumstances beyond control, not be possible to undertake the work on the above date, ALTERNATIVE DATE: 09 FEBRUARY 2021

 

Geagte Verbruiker

​Die volgende areas KLEINE PARYS 2 ONTWIKKELING, VREDERUST, HAMLIN HUIS EN KLEINE PARYS WERKERS HUISE (WYK 28) sal geraak word deur 'n krag onderbreking.  U word hiermee kennis gegee ingevolge die bepalings van die Standaardverordening insake Elektrisiteitsvoorsiening, dat die elektrisiteitstoevoer na u perseel afgeskakel sal word ten einde noodsaaklike veranderinge en/of instandhoudingswerk aan die elektrisiteitsnetwerk uit te voer.

Let asseblief daarop dat die toevoer te enige tyd gedurende voornoemde periode weer aangeskakel kan word.  Die installasie moet dus te alle tye as lewendig beskou word.

DAG:   DONDERDAG                       DATUM:   04 FEBRUARY 2021               VANAF:   09:00 TOT 17:00

Indien dit weens omstandighede buite beheer onmoontlik is om die werk op bogenoemde datum uit te voer, ALTERNATIEWE DATUM:  09 FEBRUARY 2021

 

 

C Geldenhuys

SENIOR MANAGER: ELECTRO TECHNICAL SERVICES

SENIOR BESTUURDER: ELEKTRO TEGNIESE DIENSTE 

Emergency Numbers

Life threatening
021 872 2323

Service Emergency
021 807 4500

Address

Drakenstein Municipality
Berg River Boulevard
Paarl
South Africa
7622

GPS coordinates

S33 44.248 E18 58.108

Copyright 2017 - Drakenstein Municipality
Sign In